EĞİTİMLERİMİZ

TOEFL

Zeytinburnu Amerikan Kültür

TOEFL

Katılımcıların İngilizce yeterlilik düzeylerini belirlemek adına oldukça bütüncül bir sınav yapısına sahip olan TOEFL, toplam 4 bölümden oluşur. Sınav; okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümleri ile katılımcıların İngilizce yeterliliğine dair tüm becerilerini ölçmeyi amaçlar.

 

TOEFL Reading

 

İngilizce diline yönelik okuma becerilerini ölçmek adına hazırlanan bu bölümde katılımcılara akademik metinlerden oluşan üç ya da dört parça sunulur ve bu parçalara yönelik 36-56 soru için 60-80 dakikalık bir süre verilir.

 

TOEFL Writing

 

İki görevden oluşan ve toplam 50 dakikalık bir süre tanınan writing bölümünde katılımcıların yazma becerileri ölçülür. Bütünleşmiş yazma çalışmasında katılımcılara bir paragraf sunulur ve ardından bu paragrafa yönelik bir konuşma dinletilir. Katılımcıların bu bilgiler ışığında bir özet çıkarması gerekir. İkinci bölüm olan bağımsız yazma çalışmasında ise katılımcıların verilen bir konu hakkında kompozisyon yazmaları beklenir.

 

TOEFL Listening

 

60 dakika ile 90 dakika arasında değişiklik gösteren listening bölümünde katılımcılara, iki adet karşılıklı konuşma ve dört adet üniversite ders anlatımı dinletilir. Katılımcılardan bu ses kayıtları ile ilgili hazırlanan 34-51 soruyu çözmeleri istenir.

TOEFL Speaking

Speaking bölümü yaklaşık 20 dakika sürer. İki bağımsız soru ve dört bütünleşik sorudan oluşan bu bölümde katılımcılara kendi deneyimleri ve hayatlarıyla alakalı bir soru, bir kıyaslama sorusu ve dört farklı metinle bağlantılı konuşma sorusu sorulur.

TOEFL Puanlama

Her bölüm için 0-30 arası puanlama yapılan TOEFL sınavında katılımcılar, toplam 120 puan üzerinden değerlendirilir. Bölüm içerisinde alınan 22-30 puan arası yüksek, 15-21 puan arası orta ve 0-14 arası düşük olarak sınıflandırılır. Bölüm içindeki puanlar, farklı ölçeklerle hesaplanır. Örneğin; speaking bölümündeki altı sorunun her biri 4 puan üzerinden; writing bölümünde ise her metin 5 puan üzerinden değerlendirilerek 30 puanlık ölçeğe uyarlanır.

TOEFL Başvuru ve Sınav Tarihleri

 

TOEFL, Türkiye’de 17 farklı merkezde uygulanır. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul- Avrupa, İstanbul-Asya, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya ve Mersin’de düzenlenen sınav için her merkezde ayrı tarihler belirlenmiştir. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde her ay en az 2-3 kez düzenlenen sınav, diğer şehirlerde daha nadir olarak düzenlenir. Başvurular internet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Sınav ve başvuru tarihleri için hazırlanan liste düzenleyici kurumun internet adresinden görülebilir.

2019 TOEFL Ücreti

TOEFL sınavı için belirlenen sınav ücreti 185 dolardır. Dolar kuru üzerinden yapılan ödemelerin Türk Lirası olarak karşılığı sürekli değiştiği için net bir ücret söylenmese de;
2019 TOEFL ücreti Türk Lirası karşılığının yaklaşık olarak 980 TL olduğu söylenebilir.

İletişim Formu